Reglement Bewijs van Lidmaatschap 2024

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN 2024
 
1. Bij het niet voldoen aan de in deze vergunning of bewijs van lidmaatschap genoemde Algemene en Bijzondere Voorwaarden geldt ons sanctiebeleid.
 
2. Er geldt een directe terugzetverplichting (uitgezonderd bij wedstrijden) én een algemeen meeneemverbod voor alle vissoorten.
 
3. Behandel de gevangen vis respectvol door gebruik van een geschikt schepnet/landingsnet en een onthaakmat voor grote vissen.
 
4. Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei geldt ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een stukje vis en slachtproducten. Een levende aasvis is wettelijk verboden.
 
5. De club adviseert om in beperkte mate lokvoer te gebruiken. Bij een hengelwedstrijd is maximaal 1,5 kg droog lokvoer toegestaan.
 
6. Elke hengelaar moet haaks op de oever kunnen vissen op gelijk welke afstand zonder gehinderd te worden door/of hinder te veroorzaken aan andere hengelaars.
 
7. Bij gebruik van een schuilmiddel dient u zich te houden aan de bepalingen zoals die zijn beschreven in de Algemene voorwaarden van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren die bij uw VISpas hoort (blz. 7 in de versie 2022-2023-2024). Bij de opstelling moet altijd een vrije doorgang mogelijk zijn.
 
8. In het water lopen of zwemmen is niet toegestaan.
 
9. Enkel radiografisch gestuurde voerbootjes zijn toegestaan. Het gebruik van alle andere vaartuigen (incl bellyboats) om te varen, te voeren en/of te vissen is NIET toegelaten.
 
10. Het is streng verboden om afval op de visplaats achter te laten, de natuur te verstoren en hinder aan anderen te veroorzaken. Gebruik van een aggregaat is daarom ook verboden.
Een toiletemmer of chemisch toilet is verplicht voor meerdaagse vissessies. Leegmaken doet u ná de vissessie THUIS.
 
11. Indien u gebreken aan de infrastructuur of andere onvolkomenheden vaststelt om en rond onze viswateren, dient u dit zo snel mogelijk te laten weten aan het bestuur.
 
12. Alle voertuigen (en aanhangwagens) MOETEN aan de weg of op de voorziene plaatsen geparkeerd worden, OOK VOOR LADEN EN LOSSEN.
 
13. Deze vergunning is geldig t/m 1 januari 2025 en alleen in combinatie met een VISpas 2024 van de vereniging en de papieren of digitale versie van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2022-2023-2024 (en aanvullingen). Uitzondering : jeugdleden geboren na 01/01/2010 hebben geen VISpas nodig.
 
14. Naast bovenstaande voorwaarden blijven ook alle voorwaarden voor het gebruik van de VISpas, gedragscodes en wettelijke visserijregels zoals opgesomd op pagina’s 2 t/m 14 in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2022-2023-2024 (en aanvullingen) onverminderd van kracht. De digitale versie via de VISplanner app is ook rechtsgeldig en altijd up-to-date.
 
15. Voor het melden van overtredingen op de visserijwetgeving of andere onregelmatigheden kan u terecht bij de politie op het noodnummer 0900 8844 of internationaal 0031 343 578844
‘Visstroperij en illegale visserij’ kan u melden via het invullen van een standaardformulier op www.meldvisstroperij.nl .