Huishoudelijk Reglement

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2019 was het de bedoeling om de vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement te laten goedkeuren door de leden. 

Omdat het minimum vereiste aantal leden niet aanwezig was, kon geen geldige stemming georganiseerd worden. 

Op een nieuwe Algemene Ledenvergadering op 16 april 2019 werden dan met een geldige meerderheid van stemmen de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. 

Aanvullend werd in december 2020 via post of mail aan de leden het akkoord gevraagd om een nieuw verfijnd en bijgestuurd sanctiebeleid in te voeren.
Er is geen enkel bezwaar geformuleerd en dus is dit vanaf 21 december 2020 in werking getreden.
De details zijn te lezen in ‘Bijlage 3’ van het Huishoudelijk Reglement als aanvulling op ‘Overtredingen’ artikel 4


HIER kan u de definitieve tekst van het Huishoudelijk Reglement nalezen.