Wateren GRATIS Online Jeugdvergunning

De Gratis Online Jeugdvergunning is geldig voor de volgende wateren:

1. IJsbaanvijver (en parallel lopende leiding)
 
2. Axelse/Grote Kreek (langs noordelijke en westelijke oever)
 
3. Aan de Zuidsingel (officiële benaming is Grote Kreek) enkel op de 4 vissteigers langs de weg + de 2 vissteigers achter de volkstuintjes.
 
4. Kleine Kreek
 
5. Klein Putje
 
6. Put van Emmery (langs noordelijke, oostelijke en zuidelijke oever)
 
7. Zijkanaal naar Hulst vanaf de Kinderdijk, bij appartementen Zomerlust, tot de dam in Zijkanaal gelegen aan de Kanaalweg voorbij de 3de Verkorting (vanaf eilandje tot aan brug 1ste Verkorting enkel lopend vissen)
 
8. Leiding vanaf de Kleine Kreek tot en met Klein Putje (westelijke oever) en vanaf het Klein Putje tot Langeweg (langs oostelijke oever plus weiland westelijke oever)
 
9. Moerspuische Watergang vanaf de Langeweg tot aan de Belgische grens en aansluitende leiding in de Zijpepolder vanaf zuidelijke oever en leiding Varempépolder (westelijke oever ongeveer 150m tot sloot)
 
10. Vanaf weiland Varempépolder enkel lopend te vissen in de maanden januari, februari, november, december én als er geen vee aanwezig is
 
11. Keizersputje (gelegen tussen Zuiddorpe en Overslag)
 
12. Zandwinputten aan de Kievitendreef in de 2de Verkorting
 
13. Leiding tussen de Langeweg en Eversdam en aansluitend de leiding in de Groene Dreef
(gelieve niet door de landbouwgewassen te lopen aub)
 
UITSLUITEND VOOR JEUGDLEDEN
 
14. Eendenvijver/Pieleput aan de Eisenhowerlaan / Bijlokestraat / Rooseveltlaan