Vispas

VISpas
De VISpas is samen met uw visvergunning van G.O.A. het bewijs van lidmaatschap van onze hengelsportverenging. Houders van de VISpas kunnen in combinatie met de daarbij behorende landelijke lijst van viswateren, een federatieve lijst en de vergunning van G.O.A. in 2024 in heel veel mooie wateren in Nederland vissen.


Extra VISpas
De extra VISpas is alleen van toepassing indien u in 2023 lid was van meerdere hengelsportverenigingen die aangesloten zijn bij de overkoepelende organisatie Sportvisserij Nederland.

Bij iedere vereniging ontvangt u dan een VISpas. Dit kan zijn een hoofdvispas of een extra VISpas zijn.De kosten voor de extra VISpas zijn 3,50 euro. De extra VISpas is herkenbaar aan het sterretje/kruisje naast je aansluitingsnummer rechts onderaan op de VISpas.


JeugdVISpas
Jeugdleden hebben tot en met 13 jaar geen VISpas of jeugdVISpas nodig voor het vissen met één hengel met aangewezen aassoorten (bv maden, brood, wormen). Een visvergunning van de vereniging is in dit geval voldoende. Jeugdleden die naast de aangewezen aassoorten ook met kunstaas willen vissen hebben een jeugdVISpas nodig die ook bij de hengelsportvereniging verkrijgbaar is.

Ben je op 1 januari 2024 14 jaar of ouder dan heb je een VISpas nodig.

Ben je op 1 januari 2024 jonger dan 14 jaar dan heb je het gehele jaar 2024 geen VISpas nodig.
Ook op www.vispas.nl is alles te lezen over de Vispas.