Reglement Zee


1. Wij verwachten van de deelnemers dat de hengelwedstrijden  op een sportieve wijze en in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer kunnen plaatsvinden.   

2. Vanaf 1 uur en 30 min. voor de wedstrijd kan men inschrijven.  Inschrijven kan tot een half uur voor de wedstrijd.
Bij de loting voorzien we steeds 2 extra plaatsnummers. Na inschrijving dient men aan ten minste 2/3 deel van de
wedstrijd deel te nemen om in de uitslag te worden opgenomen.

3. Er wordt gevist met één hengel met molen of reel, één lijn met ten hoogste 3 haken. Een onbeperkt aantal extra (behaakte) hengels mogen klaar liggen.

4. Een beaasde reserve onderlijn/hengel is toegestaan.             

5. Er wordt gevist per centimeter. Alle vissen (ook ondermaatse ) worden gemeten met uitzondering van paling (deze dient onmiddellijk te worden teruggezet).

Er wordt echter een onderscheid gemaakt tussen rondvis en platvis.
Rondvis kleiner dan 15 cm = telt voor 1 cm voor het dagklassement
Rondvis vanaf  15 cm  =  voor het dagklassement telt lengte in cm (afgerond naar boven)
Alle platvis = voor het dagklassement telt lengte in cm (afgerond naar boven)

6. Verminken van vis met als doel de vereiste maat te verkrijgen is verboden op straffe van uitsluiting.        
Vis bedekt met zand, grind e.d. wordt niet voor meting aangenomen.

7. Alle aassoorten zijn toegestaan.

8. Het dagklassement wordt opgemaakt op basis van de totale lengte in cm, zoals beschreven in punt 5.
Bij gelijk aantal cm beslist het laagste plaatsnummer. De behaalde plaats in het dagklassement is gelijk aan het
aantal klassementspunten voor het eindklassement, uitgezonderd bij een gelijk aantal cm uit het dagklassement,
wordt een gelijk aantal punten toegekend als de hoogst geklasseerde met een gelijk aantal cm uit dat klassement.
Indien men geen vis heeft gevangen bij een wedstrijd krijgt men het aantal klassementspunten van het totaal aantal deelnemers.

9. Er mag ongeankerd worden gevist, mits dit geen problemen oplevert voor de overige deelnemers.     
    
10. Alleen vis gevangen aan eigen uitrusting telt mee. Geen afgeworpen lijnen.

11. Het inwerpen of inhalen dient ten alle tijde vanaf het droge te geschieden, men mag zich niet in het water begeven.

12. Overtreding van dit reglement, vervalsing enz. zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

13. Er wordt elk jaar door het Waterschap Zeeuws Vlaanderen  sterk op aangedrongen om geen rommel zoals papier, plastic of blikjes achter te laten. Men neemt dit mee naar huis. Gelieve tevens het gras zoveel mogelijk te sparen.

14. De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, schades, vermissing voor, tijdens of
na de hengelwedstrijd.

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. Alle opmerkingen of klachten die het
normale verloop van de wedstrijd nadelig kunnen beïnvloeden moeten onmiddellijk aan één van de aanwezige leden
van de wedstrijdcommissie gemeld worden.

16. In uitzonderlijke omstandigheden (stormwind, onweer,…) voor of tijdens de wedstrijd kan de wedstrijdcommissie
beslissen om de wedstrijd te verplaatsen, (tijdelijk) te onderbreken of af te gelasten. Indien minder dan 2/3 van de wedstrijdduur werd gevist wordt er geen klassement opgemaakt en komt de wedstrijd te vervallen.Puntentelling Kampioenschap

Er worden 5 wedstrijden gevist, de klassementspunten van de 4 beste wedstrijden worden opgeteld en degene met
de minste klassementspunten is winnaar. Indien dit gelijk is, wordt gekeken naar het totaal aantal cm van de 4 beste
wedstrijden. Is ook dit gelijk, dan is degene die de meeste wedstrijden heeft gewonnen eerste. 
Indien men geen vis heeft gevangen bij een wedstrijd krijgt men het aantal klassementspunten van het totaal aantal
deelnemers.    
Er wordt jaarlijks een prijs uitgereikt voor de grootste platvis, gevangen tijdens de wedstrijden.


Algemeen kampioenschap Zoet / Zee

Er wordt een klassement bijgehouden voor een Algemeen Kampioenschap.
Hiervoor komen alle wedstrijden in aanmerking van de competities Zee (5), Feeder/Match/Winkle Picker (5) en
Vaste Hengel (5).

Voor de puntentelling wordt rekening gehouden met de eerste tien vissers mét vis uit het dagklassement.
De winnaar krijgt 10 punten, de tweede 9 punten en zo verder tot de tiende die nog 1 punt krijgt.
Voor het Algemeen kampioenschap worden voor de ex aequos uit het dagklassement evenveel punten toegekend
als de hoogst geklasseerde ex aequo uit dat dagklassement.

Algemeen Kampioen is de visser met het meeste aantal punten. Bij gelijk aantal punten wint degene die de meeste
wedstrijden heeft gewonnen (en zo ook voor de verdere ereplaatsen uit de dagklassementen).


Prijsuitreiking

Indien uitzonderlijk minder vissers vis gevangen hebben dan het aantal voorziene prijzen, dan worden deze resterende prijzen onder alle deelnemers zonder vis verloot, zonder rekening te houden met het plaatsnummer.

De prijzen na afloop van de hengelwedstrijd dienen persoonlijk te worden afgehaald.
Indien u niet naar de prijsuitreiking kunt komen, geef dit dan aan bij de inschrijving.
Als u een prijs heeft gewonnen en u bent niet aanwezig bij de prijsuitreiking, dan komt uw prijs te vervallen, 
tenzij u zich bij aanvang heeft afgemeld.
Prijzen, die niet zijn afgehaald, schuiven door naar de volgende prijswinnaar.
 
Na de laatste wedstrijd krijgen de nrs. 1 t/m 5 een extra prijs. Ook deze dienen persoonlijk te worden afgehaald !
Niet afgemeld en/of niet aanwezig, prijs komt dan te vervallen.