Reglement Feeder - Match - WP


1. Wij verwachten van de deelnemers dat de hengelwedstrijden op een sportieve wijze en in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer kunnen plaatsvinden.   

2. Vanaf 1 uur en 30 min. voor de wedstrijd kan men inschrijven en dit kan tot 1 uur en 15 min. voor de wedstrijd. Bij de loting voorzien we steeds 2 extra plaatsnummers. Na inschrijving dient men aan ten minste 3/4 deel van de wedstrijd deel te nemen om in de uitslag te worden opgenomen.

3. Er wordt gevist met één hengel met molen of reel, één lijn en één haak. Een onbeperkt aantal extra (behaakte) hengels mogen klaar liggen.
Wanneer er een beaasde lijn in het water ligt, is het niet toegestaan om met een andere hengel te voeren.

4. Aas en voer naar eigen keuze uitgezonderd stukje vis of dood heel visje. Rubiver is toegestaan. Tevens is het verboden met amorce of vers de vase te voeren. Vers de vase aan de haak is toegestaan. Het voeren of vissen met gekleurde maden is verboden. Alleen witte maden zijn toegestaan.

5. Een  leefnet uit visvriendelijk materiaal van voldoende lengte is verplicht. Alle vis telt mee met uitzondering van paling, snoek en graskarper (deze dienen onmiddellijk te worden teruggezet).
Bij vangsten van meer dan 20 kg wordt het gebruik van minimum 2 leefnetten aangeraden.

6. Voeren en/of vissen voor het beginsignaal is verboden, één keer zwaar voeren bij het beginsignaal en vanaf  5 minuten na het beginsignaal mag men alleen nog licht bijvoeren.
De feederhengel waarmee gevist wordt, kan het gewicht van korf + lokvoer dragen/werpen.
Het gebruik van een voerkatapult is op eigen verantwoording.

7. Bij het beginsignaal is het voeren en vissen. Bij het eindsignaal mag de aangeslagen vis worden afgevangen
tot 10 minuten na einde wedstrijd.

8. Onderlinge hulp bij het vangen is niet toegestaan  (behalve mindervaliden).

9. Na afloop wordt alle vis gewogen en direkt teruggezet.
Indien dubbele weging noodzakelijk is, wordt 1x het gewicht van het lege net van het totaal afgetrokken.
Ter info, dit is voor de kleine netten = 200g en voor de grote netten = 500g

10. Het dagklassement wordt opgemaakt op basis van het hoogste vanggewicht in gram. Bij gelijk gewicht beslist het laagste plaatsnummer. De behaalde plaats in het dagklassement is gelijk aan het aantal klassementspunten voor het eindklassement, uitgezonderd bij een gelijk gewicht uit het dagklassement, wordt een gelijk aantal punten toegekend als de hoogst geklasseerde met een gelijk vanggewicht uit dat klassement Indien men geen vis heeft gevangen bij een wedstrijd krijgt men het aantal klassementspunten van het totaal aantal deelnemers.

11. Er wordt gevist op de Axelse/Grote Kreek te Axel.

12. Laat geen rommel achter.

13. De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, schades, vermissing voor, tijdens of na de hengelwedstrijd.

14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. Alle opmerkingen of klachten die het normale verloop van de wedstrijd nadelig kunnen beïnvloeden moeten onmiddellijk aan één van de aanwezige leden van de wedstrijdcommissie gemeld worden.

15. In uitzonderlijke omstandigheden (stormwind, onweer,…) voor of tijdens de wedstrijd kan de wedstrijdcommissie beslissen om de wedstrijd te verplaatsen, (tijdelijk) te onderbreken of af te gelasten. Indien minder dan 3/4 van de wedstrijdduur werd gevist wordt er geen klassement opgemaakt en komt de wedstrijd te vervallen.

Puntentelling Kampioenschap

Er worden 5 wedstrijden gevist, de klassementspunten van de 4 beste wedstrijden worden opgeteld en degene met de minste klassementspunten is winnaar. Indien dit gelijk is, wordt gekeken naar het totaalgewicht van de 4 beste wedstrijden. Is ook dit gelijk, dan is degene die de meeste wedstrijden heeft gewonnen eerste.


Algemeen kampioenschap Zoet / Zee

Er wordt een klassement bijgehouden voor een Algemeen Kampioenschap.
Hiervoor komen alle wedstrijden in aanmerking van de competities Feeder/Match/Winkle Picker (5) en Vaste
Hengel (5) en Zee (5).

Voor de puntentelling wordt rekening gehouden met de eerste tien vissers mét vis uit het dagklassement.
De winnaar krijgt 10 punten, de tweede 9 punten en zo verder tot de tiende die nog 1 punt krijgt.
Voor het Algemeen kampioenschap worden voor de ex aequos uit het dagklassement evenveel punten toegekend als de hoogst geklasseerde ex aequo uit dat dagklassement.

Algemeen Kampioen is de visser met het meeste aantal punten. Bij gelijk aantal punten wint degene die de meeste wedstrijden heeft gewonnen (en zo ook voor de verdere ereplaatsen uit de dagklassementen).Prijsuitreiking

Indien uitzonderlijk minder vissers vis gevangen hebben dan het aantal voorziene prijzen, dan worden deze resterende prijzen onder alle deelnemers zonder vis verloot, zonder rekening te houden met het plaatsnummer.

De prijzen na afloop van de hengelwedstrijd dienen persoonlijk te worden afgehaald.
Indien u niet naar de prijsuitreiking kunt komen, geef dit dan aan bij de inschrijving.
Als u een prijs heeft gewonnen en u bent niet aanwezig bij de prijsuitreiking, dan komt uw prijs te vervallen, 
tenzij u zich bij aanvang heeft afgemeld.
Prijzen, die niet zijn afgehaald, schuiven door naar de volgende prijswinnaar.

Na de laatste wedstrijd krijgen de nrs. 1 t/m 10 een extra prijs. Ook deze dienen persoonlijk te worden afgehaald ! Niet afgemeld en/of niet aanwezig, prijs komt dan te vervallen.