Reglement Jeugd

 1. Hoewel het zeer verleidelijk is om de vissertjes te helpen, doen wij een vriendelijk doch dringend beroep op de ouders of jeugdbegeleiders om het helpen van de jeugdleden (vooral diegene die al meer hebben gevist) tot een minimum te beperken.
 2. De deelnemers worden in 2 leeftijdscategorieën ingedeeld: nl, t/m 11 jaar en van 12 t/m 15 jaar.
 3. Er wordt gevist met 1 hengel, 1 tuig en 1 haak. Het gereedhouden van 1 reservehengel is toegestaan. Het gebruik van een katapult is verboden.
 4. Voor het dagklassement is het aantal vissen van belang en het totale gewicht. Alle vis telt. Een nylon leefnet is verplicht.
 5. Aas en voer naar eigen keuze: Wat echter niet mag ! "Kunstaas (zoals spinners, pluggen enz.), stukje vis, dode vis, aasvisjes, gekleurde maden (alleen witte maden zijn toegestaan), kunstmatig gekleurd voer en voeren met vers de vase/amorce. Wat mag wel ?! " Rubiver, kunstmaden/vers de vase (Berkley), witte maden, vers de vase, wormen, brood, deeg en dergelijke.
 6. Iedere deelnemer vist zelfstandig. Hulp bij het voeren is niet toegestaan. Hulp bij bijvoorbeeld haak aanzetten, het uit de knoop halen van een lijn en scheppen van een vis is toegestaan. (zie punt 1)
 7. Het begin en einde van de wedstrijden wordt aangegeven door een signaal. Een keer zwaar voeren is toegestaan na het beginsignaal, na 5 minuten is alleen licht bijvoeren toegestaan. Een eventueel aangeslagen vis bij het eindsignaal mag worden afgevangen.
 8. Plaatsen worden door loting aangewezen.
 9. Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en na te leven.
 10. Hengelsportvereniging ‘Geduld Overwint Alles’ is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, schade, vermissingen enz. voor, tijdens of na de wedstrijd. De wedstrijd kan te allen tijde worden gestopt i.v.m. onweer e.d.
 11. Iedere deelnemer zal een prijs ontvangen.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcommissie van G.O.A.
 13. De jeugdcommissie van h.s.v. ‘Geduld Overwint Alles’ verwacht van de deelnemers en de begeleiders dat zij het water en de oevers schoon achterlaten.
Puntentelling:
Er worden 5 wedstrijden gehouden, waarvan er 4 meetellen voor het kampioenschap. Het slechtste resultaat valt af. Per wedstrijd krijgt de winnaar punten voor het gewicht en punten voor het aantal vissen. Deze punten worden opgeteld. Winnaar is diegene met het laagste aantal punten. Bij gelijk aantal punten beslist het hoogste gewicht. Wanneer men niets gevangen heeft, krijgt men als punten het totaal van het aantal deelnemers. Winnaar van het kampioenschap is diegene met de minste klassementspunten.