Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Oproep kandidaten nieuwe commissie

terug naar overzicht

Zaterdag, 21 december 2019

Zoals voorzien in onze vernieuwde statuten en aangekondigd op de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2019 wordt er op de volgende Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 maart 2020 een bestuursonafhankelijke Commissie van Beroep aangesteld. Wij zijn nog op zoek naar een aantal kandidaten en plaatsvervangers. Geïnteresseerden kunnen zich voor een verder kennismakingsgesprek aanmelden bij het bestuur.Uittreksel uit statuten (p 11-12) – volledig raadpleegbaar op onze website (klik HIER)

De commissie van beroep heeft tot taak het behandelen van en beslissen over een beroepsschrift als bedoeld in artikel 5 lid 4 en artikel 7 lid 8.
 
Deze commissie bestaat uit 3 leden en een zelfde aantal plaatsvervangende leden.

De commissie is voltallig en bevoegd rechtsgeldig te besluiten wanneer zij bestaat uit het aantal leden en/of plaatsvervangende leden als bedoeld in de voorgaande zin. 

De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden gebeurt door de ledenvergadering uit de meerderjarige leden van de vereniging die geen deel uitmaken van het bestuur, op voordracht van het bestuur of van een groep van twaalf of meer leden. Een voordracht hoeft voor elke vacature slechts één naam te bevatten. 

De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar; een commissielid kan direct drie maal worden herbenoemd. Op de benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de commissie van beroep zijn de bepalingen van artikel 11 leden 4 en 5 van de overeenkomstige toepassing. 
 
De commissie van beroep werkt onafhankelijk van het bestuur. 

In het huishoudelijk reglement wordt de werkwijze van deze commissie nader geregeld